โรงพยาบาลศรีวิไล

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน บริการประทับใจ สานสายใยสู่ชุมชน               พันธกิจ : ให้บริการด้านสาธารณสุขแบบผสมผสาน ได้มาตรฐานครบองค์รวม ปลอดภัย พึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ( โรงพยาบาลศรีวิไล           ...
541 0

เพิมเงินเดือน!!! พกส. 2016-06-20 12:49:35 Administrator บทความ
เพิมเงินเดือน!!! พกส.
นั้เป็นกระทู้แรกนะครับ ขอเป็นแจ้งข่าวดีล่ะกัน เนื่องด้วยคำสั่งกระทรวงให้ปรับขึ้นค่าจ้างเงินเดือพนักงานกระทรวงให้เสร็จโดย   ...
1050 0

เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีวิไล พร้อมประชาชนร่วมทำบุญวันครบรอบ 24 ปี จัดตั้งโรงพยาบาลศรีวิไล
เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีวิไล พร้อมประชาชนร่วมทำบุญวันครบรอบ 24 ปี จัดตั้งโรงพยาบาลศรีวิไล วันที่ ...
786 0

เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีวิไล ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ...
694 0

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลศรีวิไล
 นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลศรีวิไล       ...
1192 0

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.ศรีวิไล
 
ข่าวประกาศซื้อ/จ้าง รพ.ศรีวิไล
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ สสจ.บึงกาฬ


จำนวนผู้รับบริการแยกตามจุดบริการ

                                                  

      สรุปยอดAdmit ปีงบประมาณ 2557 และปีงบ2559                                                        

  

เข้าสู่ระบบ