ข่าวประชาสัมพันธ์
19 ก.ย. 61  87/61 : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ
19 ก.ย. 61  86/61 : สหกรณ์ออมทรัพย์หนองคาย แจ้งการบริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ(กู้เงินปันผล)
18 ก.ย. 61  85/61 : ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบึงโขงหลง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
13 ก.ย. 61  84/61 : สป.สธ.แจ้งเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดจัดการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี วันที่ 21 ก.ย.2561 เวลา 09.00น.
5 ก.ย. 61  83/61 : แจ้งทุกฝ่ายทราบ
30 ส.ค. 61  82/61 : รพ.นาทม จ.นครพนมประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
30 ส.ค. 61  81/61 : รพ.มหาราชนครศรีธรรมราชประชาสัมพันธ์ ส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน "มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร"
30 ส.ค. 61  80/61 : สสจ.บก.ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
30 ส.ค. 61  79/61 : กระทรวงสาธารณสุขประชาสัมพันธ์โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
29 ส.ค. 61  78/61 : มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ประชาสัมพันธ์ "ขอทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย"
21 ส.ค. 61  77/61 : สสจ.บึงกาฬ แจ้งการโอน/ย้ายของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รอบที่ ๑/๒๕๖๒ (๑ ก.พ.๖๒)
21 ส.ค. 61  76/61 : ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการดำเนินงานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ
20 ส.ค. 61  75/61 : สสจ.บก. ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
14 ส.ค. 61  74/61 : ระเบียบวินัยและนโยบายของโรงพยาบาล
14 ส.ค. 61  73/61 : นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
9 ส.ค. 61  72/61 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
9 ส.ค. 61  71/61 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และ Green & Clean Hospital ประจำปีงบประมาณ 2561
31 ก.ค. 61  70/61 : เงินบริจาควันทำบุญครบรอบ 26 ปี รพ.ศรีวิไล
24 ก.ค. 61  69/61 : แจ้งมติ อปสข.เขต ๘ อุดรธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ กรณียกเว้นใบส่งตัวพระสงฆ์สิทธิ UC ในพื้นที่เขต ๘ อุดรธานี
23 ก.ค. 61  68/61 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
27 เม.ย. 61  31/61 : ประกาศโรงพยาบาลศรีวิไล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2561
25 เม.ย. 61  30/61 : ประกาศโรงพยาบาลศรีววิไล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2561
10 เม.ย. 61  28/61 : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชี
5 เม.ย. 61  27/61 : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
30 มี.ค. 61  26/61 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
30 มี.ค. 61  25/61 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานพิมพ์
27 มี.ค. 61  18/61 : ประกาศ โรงพยาบาลศรีวิไล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2561
8 มี.ค. 61  11/61 : ประกาศโรงพยาบาลศรีวิไล เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
27 ก.พ. 61  10/61 : ประกาศโรงพยาบาลศรีวิไล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2561
26 ก.พ. 61  9/61 : ประกาศโรงพยาบาลศรีวิไล เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง
20 ก.พ. 61  6/61 : ประกาศโรงพยาบาลศรีวิไล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2561
5 ก.พ. 61  4/61 : ประกาศโรงพยาบาลศรีวิไล เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี
15 ส.ค. 60  29/60 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
16 มิ.ย. 60  21/60 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไขั
2 มิ.ย. 60  15/60 : ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
3 เม.ย. 60  11/60 : รับสมัครบุคลากรตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
3 เม.ย. 60  10/60 : รับสมัครบุคลากรตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
13 ม.ค. 60  2/60 : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
20 ธ.ค. 59  22/59 : รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธาฯ
20 ธ.ค. 59  21/59 : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
10 ม.ค. 61  1/61 : ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดกลาง ไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
20 ธ.ค. 59  32/59 : แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
20 ธ.ค. 59  31/59 : ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.นาแสง
20 ธ.ค. 59  30/59 : ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.นาแสง
20 ธ.ค. 59  29/59 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
20 ธ.ค. 59  28/59 : ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด
20 ธ.ค. 59  27/59 : ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องควบคุมปริมาณน้ำเกลือ
20 ธ.ค. 59  26/59 : ประกาศสอบราคาซื้อจ้างเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด(Oxygen sat ) 3 เครื่อง
20 ธ.ค. 59  25/59 : ประกาศสอบราคาซื้อจ้างเครื่องควบคุมปริมษณน้ำเกลือ(Infusion pump) 2 เครื่อง
20 ธ.ค. 59  24/59 : ประกาศสอบราคาซื้อจ้างเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
20 ธ.ค. 59  23/59 : ประกาศผลสอบราคาเครื่องซักผ้าขนาดไม่ต่ำกว่า-125-ปอนด์

ข่าวประกาศทั้งหมด
สื่อวีดีโอ ประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีวิไล
นายแพทย์กฤษณพงษ์ ชุมพล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีวิไล
ลิงค์ภายใน
hdc
เกณฑ์qof61
แจ้งซ่อม
บันทึกการอบรม
จองห้องประชุม
สารบรรณ
จองรถ
รายงาน
risk
HHC
LTC
ใบลาออนไลน์
แจ้งเงินเดือน
swl organic
OVSK
เว็บเดิม
nurse
admin
เว็บหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สปสช.
สสส
r8
สสจ.
รพ.บึงกาฬ
รพ.พรเจริญ
รพ.เซกา
รพ.บึงโขงหลง
รพ.บุ่งคล้า
รพ.โซ่พิสัย
รพ.ปากคาด
สสอ.ศรีวิไล
จำนวนผู้รับบริการแยกตามจุดบริการ
สรุปยอดAdmit ปีงบประมาณ 2558 และปีงบ2560
SWL GROUP
ติดต่อเรา
โรงพยาบาลศรีวิไล (Sriwilai Hospital)
300 ม. 11 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38210
โทรศัพท์ : 042-497099-100
ข้อมูลเว็บไซต์
Copyright@2015 sriwilai hospital
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.017 วินาที

ขึ้นด้านบน