167/61 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แจ้งการให้โควตาแก่นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์หลายหลักสูตรสำหรับบุตรหลานบุคลากรในสังกัด
21 ธันวาคม 2561 09:52    ประกาศทั่วไป    งานบริหาร    อ่าน 21  

รายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมนี้
แจ้งทุกฝ่ายทราบ
ขึ้นด้านบน