172/61 : มาตรการ 3 ป. 1 ค.(ปลุก และปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย)
24 ธันวาคม 2561 12:19    ประกาศทั่วไป    งานบริหาร    อ่าน 22  

โรงพยาบาลศรีวิไล ได้ดำเนินการมาตรการที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค.(ปลุก และปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย)

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้
ขึ้นด้านบน