181/61 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ สรุปข้อสั่งการ (VDO Conference) เตรียมความพร้อมการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
26 ธันวาคม 2561 15:20    ประกาศทั่วไป    งานบริหาร    อ่าน 35   มีการแก้ไข  

แจ้งทุกฝ่ายทราบและถือปฏิบัติ
ขึ้นด้านบน