173/61 : การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562
24 ธันวาคม 2561 12:23    ประกาศทั่วไป    งานบริหาร    อ่าน 19  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ (70 %) ระดับจังหวัด (20 %) ระดับเขต (10 %) ปีงบประมาณ 2562


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้
ขึ้นด้านบน