160/61 : สป.สธ. แจ้งแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานให้เอกชนร่วมลงทุนด้านสุขภาพของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑
17 ธันวาคม 2561 15:29    ประกาศทั่วไป    งานบริหาร    อ่าน 24  

รายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมนี้
แจ้งทุกฝ่ายทราบ
ขึ้นด้านบน