1/61 : ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดกลาง ไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
10 มกราคม 2561 15:30    ประกาศทั่วไป    งานบริหาร    อ่าน 66   มีการแก้ไข  

ขึ้นด้านบน