161/61 : สนง.คณะกรรการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แจ้งคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท เจ้าพระเจ้ายาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
17 ธันวาคม 2561 15:49    ประกาศทั่วไป    งานบริหาร    อ่าน 19  

รายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมนี้
แจ้งทุกฝ่ายทราบ
ขึ้นด้านบน