162/61 : กระทรวงสาธารณสุขประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลดใช้กระดาษด้วย QR Code และ มาตรการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารของทางราชการจากประชาชนในรูปแบบวีดิทัศน์
17 ธันวาคม 2561 15:54    ประกาศทั่วไป    งานบริหาร    อ่าน 19  

รายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมนี้
แจ้งทุกฝ่ายทราบ
ขึ้นด้านบน