168/61 : สสจ.บก แจ้งผู้มีรายชื่อจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
21 ธันวาคม 2561 09:57    ประกาศทั่วไป    งานบริหาร    อ่าน 44  

รายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมนี้
แจ้งทุกฝ่ายทราบ
ขึ้นด้านบน