164/61 : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งยกเลิกการประกาศ ปปช. การกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของนิติบุคคล
19 ธันวาคม 2561 15:29    ประกาศทั่วไป    งานบริหาร    อ่าน 33  

รายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมนี้
แจ้งทุกฝ่ายทราบ
ขึ้นด้านบน