158/61 : ม.สวนสุนันทา อบรม "เสริมสร้างพื้นฐานนักพัสดุมือใหม่เพื่อความเป็นมืออาชีพ"รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ เดือน พ.ย.,ม.ค.
14 ธันวาคม 2561 16:51    ประกาศทั่วไป    งานบริหาร    อ่าน 32  

รายบะเอียดตามเอกสารแนบพร้อมนี้
แจ้งทุกฝ่ายทราบ
ขึ้นด้านบน