171/61 : รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
24 ธันวาคม 2561 12:11    ประกาศทั่วไป    งานบริหาร    อ่าน 22  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้
ขึ้นด้านบน