138/61 : ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
13 ธันวาคม 2561 15:39    ประกาศทั่วไป    งานบริหาร    อ่าน 149  

โรงพยาบาลศรีวิไล ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่
1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศในเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีวิไล https://sriwilaihos.moph.go.th
ขึ้นด้านบน