177/61 : ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จังหวัดบึงกาฬ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 เรื่อง การปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรณีส่งต่อผู้ป่วย (Refer)
25 ธันวาคม 2561 14:20    ประกาศทั่วไป    งานบริหาร    อ่าน 40  

แจ้งทุกฝ่ายทราบ
ขึ้นด้านบน