เว็บไซต์กลุ่มงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
2 ม.ค. 62  1/62 : ประกาศจ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีวิไล
30 ธ.ค. 61  19/61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค. 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีวิไล
26 ธ.ค. 61  18/61 : แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีวิไล
26 ธ.ค. 61  17/61 : คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีวิไล ปีงบประมาณ 2562
26 ธ.ค. 61  16/61 : แผนการใช้งบประมาณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีวิไล ปี 2562
26 ธ.ค. 61  15/61 : แผนปฏิบัติการ CUP ศรีวิไล ปีงบประมาณ 2562
19 ธ.ค. 61  14/62 : การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีวิไล ปีงบประมาณ 2562
19 ธ.ค. 61  13/61 : รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 สสอ.ศรีวิไล
17 ธ.ค. 61  12/61 : ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีวิไล
17 ธ.ค. 61  11/61 : รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีวิไล

ข่าวประกาศทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
ผู้บริหาร
สาธารณสุขอำเภอศรีวิไล
นายสมชัย คำหงษา
สาธารณสุขอำเภอศรีวิไล
ลิงค์ Banner
Money
LTC
HHC
เว็บหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สสจ.
สปสช
Sriwilai Hospital

Copyright@2015 สสอ.ศรีวิไล
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.015 วินาที

ขึ้นด้านบน